ทำความรู้จักเรือยอชต์

เรือยอชต์ (Yacht) จัดเป็นหมวดหมู่ในภาพรวมได้ 2 ประเภท คือ ประเภทเรือสำราญใช้ในการท่องเที่ยว และประเภทใช้แข่งขัน โดยประเภทที่นำมาใช้ในการท่องเที่ยว แบ่งตามการออกแบบได้ ดังนี้

Sailing Yacht

เป็นเรือยอชต์ประเภทมีใบใช้สำหรับขับเคลื่อน ควบคุมการทรงตัว และควบคุมทิศทางการแล่น โดยเรือประเภท Cruising ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรือ Sailing Catamaran มีการออกแบบ และองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

  • จำนวนลำเรือ มีทั้งประเภทลำเดี่ยว ลำคู่ และ 3 ลำ
  • มี 3 ขนาด ได้แก่ รุ่นเล็กมีความยาว 10 เมตร รุ่นใช้เดินทางใกล้ชายฝั่ง ความยาว 10-14 เมตร และรุ่นใช้เดินทางไกลชายฝั่ง มีความยาวตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไป
  • ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดต่าง ๆ ตามขนาดของเรือ เช่น รุ่นความยาว 17 เมตร ใช้เครื่องความแรง 110 แรงม้า เป็นต้น โดยเครื่องยนต์เป็นขุมพลังช่วยในการขับเคลื่อนเสริมกับใบเรือ

Motor Yacht

เป็นเรือยอชต์ประเภทไม่มีใบ รูปทรงปราดเปรียวทันสมัย สไตล์เรือสปอร์ต มีความยาว 10-40 เมตร ส่วนรุ่นที่ยาวตั้งแต่ 40 เมตรขึ้นไป เรียกว่า Super Yacht หรือ Mega Yacht ขณะที่เครื่องยนต์ส่วนใหญ่ใช้เครื่องดีเซลขนาดต่าง ๆ ดังนี้

  • Catamaran ประเภท Cruising ความยาว 12-46 เมตร ใช้เครื่องดีเซล 2 เครื่อง ทำความเร็วสูงสุดได้ 20-60 น็อต (Knot) หรือ 37-111 กิโลเมตร/ชั่วโมง
  • รุ่นความยาว 13 เมตร มีขนาดเครื่องยนต์อย่างน้อย 3 ขนาด ได้แก่ รุ่นเครื่องดีเซล 2 เครื่อง 135 แรงม้า เดินทางด้วยความเร็วคงที่ 9 น็อต (17 กิโลเมตร/ชั่วโมง) รุ่นเครื่องดีเซล 2 เครื่อง 350 แรงม้า เดินทางด้วยความเร็วคงที่ 17 น็อต (31 กิโลเมตร/ชั่วโมง) และรุ่นเครื่องดีเซล 2 เครื่อง 400 แรงม้า เดินทางด้วยความเร็วคงที่ 30 น็อต (56 กิโลเมตร/ชั่วโมง)
  • Super Yacht บางรุ่นใช้เครื่องดีเซลหลายเครื่อง มีกำลัง 9,000 แรงม้า และบางรุ่นมีกำลังมากถึง 47,000 แรงม้า