เรือยอชต์ในภูเก็ต

เรือยอชต์ (Yacht) แบ่งเป็นประเภทหลัก ๆ ได้ 2 ประเภท คือ ประเภทเรือสำราญ และประเภทใช้แข่งขัน โดยบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะเรือยอชต์สำหรับการท่องเที่ยว ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นำมาให้บริการนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น ซึ่งมีเรือยอชต์ทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้

Motor Yacht

มีรุ่นต่าง ๆ มากถึง 14 รุ่น เช่น

 • รุ่นความยาว 11.05 เมตร เป็นรุ่นเริ่มต้นของคลาสนี้ มีห้องพัก 2 ห้อง รองรับผู้โดยสารได้ 8 คน
 • รุ่นความยาว 24 เมตร มีห้องพัก 4 ห้อง รองรับผู้โดยสารได้ 30 คน
 • รุ่นความยาว 28 เมตร เป็นรุ่นท็อปของคลาสนี้ มีห้องพัก 4 ห้อง รองรับผู้โดยสารได้ 15 คน

Motor Catamaran

มีทั้งหมด 4 รุ่น เช่น

 • รุ่นความยาว 13.10 เมตร เป็นรุ่นเริ่มต้นของคลาสนี้ มีห้องพัก 3 ห้อง รองรับผู้โดยสารได้ 15 คน
 • รุ่นความยาว 15.5 เมตร มีห้องพัก 4 ห้อง รองรับผู้โดยสารได้ 20 คน
 • รุ่นความยาว 21.3 เมตร เป็นรุ่นท็อปของคลาสนี้ มีห้องพัก 7 ห้อง รองรับผู้โดยสารได้ 60 คน

Sailing Catamaran

มีทั้งหมด 4 รุ่น เช่น

 • รุ่นความยาว 8.5 เมตร เป็นรุ่นเริ่มต้นของคลาสนี้ ไม่มีห้องพัก รองรับผู้โดยสารได้ 6 คน
 • รุ่นความยาว 13 เมตร มีห้องพัก 2 ห้อง รองรับผู้โดยสารได้ 6 คน
 • รุ่นความยาว 21.3 เมตร เป็นรุ่นท็อปของคลาสนี้ มีห้องพัก 7 ห้อง รองรับผู้โดยสารได้ 60 คน

Luxury Motor Yacht

มีทั้งหมด 10 รุ่น เช่น

 • Motor Yacht เป็นรุ่นเริ่มต้นของคลาสนี้ ความยาว 24 เมตร มีห้องพัก 4 ห้อง รองรับผู้โดยสารได้ 30 คน
 • Sailing Yacht ความยาว 31.6 เมตร มีห้องพัก 5 ห้อง รองรับผู้โดยสารได้ 40 คน
 • Super Yacht เป็นรุ่นหรูสุด ความยาว 41 เมตร มีห้องพัก 5 ห้อง รองรับผู้โดยสารได้ 40 คน

Super Yacht

มีด้วยกัน 2 รุ่น ได้แก่

 • รุ่นความยาว 31.6 เมตร มีห้องพัก 5 ห้อง รองรับผู้โดยสารได้ 40 คน
 • รุ่นความยาว 41 เมตร มีห้องพัก 5 ห้อง รองรับผู้โดยสารได้ 40 คน